Penilaian Persamaan Logaritma


Nama Ananda :

Pilih satu jawaban yang paling tepat!

 1. Jika maka a = ....

 2. Jika maka ....

 3. Penyelesaian dari adalah ....

 4. Himpunan penyelesaian dari

 5. Jika maka x = ....

 6. Penyelesaian persamaan adalah ....

 7. Persamaan mempunyai penyelesaian x1 dan x2.
  Nilai x1 x2 = ....

 8. Himpunan penyelesaian adalah ....

 9. Persamaan mempunyai penyelesaian x1 dan x2.
  Nilai x1 x2 = ....

 10. Persamaan mempunyai dua penyelesaian x1 dan x2.
  Nilai x1 + x2 = ....